Mar 2, 2018

Pitkämiekan alkeiskurssi Maaliskuussa! Nybörjarkurs i långsvärd i Mars! Longsword beginners course in March!

VaMi pitää keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi La 14.04 - Su 15.04 klo 10-15!

Huomioi uusi aika!


Lisätietoa / Ilmoittautuminen kurssiin

---

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 14.04 - Sö 15.04 kl 10-15!

Note the new time!

Mera information / Anmälning till kursen

---

VaMi will be holding a weekend course in Longsword Sat 14.04 - Sun 15.04 at 10-15!

Note the new time!


More information / Sign up for the course

Feb 15, 2018

VaMi training Schedule from 15.02.2018

Hello everyone!

The times remain the same but the contents are the following:Mondays 18:30:
German Longsword - Beginner's course and continuation. Teachings on a set topic from German sources. Everyone welcome!

Wednesdays 18:30

Italian Longsword - Beginner's course and continuation. Teachings on a set topic from Italian sources. Everyone welcome!

Thursdays 18:00 
Sword and Buckler - Currently going through Liegniczer and soon to continue with I.33 manuscript. ~6 months experience with Longsword is recommended but only enforced if there are a lot of participants.

Thursdays 18:30

Sparring - Drills and exercises at full speed and in full gear. Own gear and weapon recommended. The goal is to transfer the drills into your fighting so you can use it in practice, not just theory. If there are drills, they are quite high pace and not a lot of explaining, so be prepared to be confused and/or tired afterwards.As always, please come as often as you want even if you do not have your own gear. It is always possible to train even if you do not yet have your own gear or don't feel like you want to sparr yet.

As Liechtenauer taught: "Your exercise does well without the art, but the art is not much good without the exercise". Only half the Salle will normally be reserved for sparring so there is always room to train. The Pells are always ready, and (perfect) practice makes perfect.

See you all at the Salle!

-Sebastian

Jan 27, 2018

Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd! Longsword beginners courses!

Alkaen 03.02 järjestetään keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi 7-13 vuotiaille. Kurssi pidetään joka lauantai klo 12-13:30. Vanhempi voi myös osallistua kurssiin jos haluaa. Kurssi pidetään kesäloman asti ja maksaa 100 euroa (+25 euroa jos vanhempi haluaa osallistua).

Ilmoittaudu kurssiin

---

Fr.o.m 03.02 hålls nybörjarkurs i medeltida långsvärd för yngre deltagare 7-13 år varje lördag kl 12-13:30. En förälder kan även delta i kursen ifall man vill. Kursen hålls till sommarlovet och kostar 100 euro (+25 euro ifall en förälder vill delta).


Anmäl dig till kursen

---

Starting 03.02 there will be a beginners course in medieval Longsword for younger participants aged 7-13 years, held every Saturday at 12-13:30. A parent can also participate in the course if they wish. The course is held until the end of November and has a price of 100 euros (+25 if a parent wants to participate).

Sign up for the course

Dec 19, 2017

Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd! Longsword beginners courses!

VaMi pitää keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi La 27.01 - Su 28.01 klo 12-15! 

Lisätietoa / Ilmoittautuminen kurssiin

---

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 27.01 - Sö 28.01 kl 12-15!

Mera information / Anmälning till kursen

---

VaMi will be holding a weekend course in Longsword Sat 27.01 - Sun 28.01 at 12-15!

More information / Sign up for the course

Oct 4, 2017

KnowHow 2017!

VaMi tulee olemaan mukana KnowHow messuilla 22-23.11! Tule mukaan ja tutustu "uuteen-vanhaan" kamppailulajiin (keskiajan pitkämiekka) ja muiden osallistujien tarjontaan!

VaMi kommer att vara med på KnowHow mässan 22-23.11! Kom med och bekanta dig med en "ny-gammal" kampsport (medeltida långsvärd) och se vad andra deltagar erbjuder!

VaMi will be participating in the KnowHow 2017 expo! Come visit and check out a "new-old" martial art (Medieval Longsword) and what other participants have to offer!

Sep 4, 2017

Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd! Longsword beginners courses!

Alkaen 07.10 järjestetään keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi 7-13 vuotiaille. Kurssi pidetään joka lauantai klo 12-13:30. Vanhempi voi myös osallistua kurssiin jos haluaa. Kurssi pidetään marraskuun loppuun asti ja maksaa 100 euroa (+25 euroa jos vanhempi haluaa osallistua).

Ilmoittaudu kurssiin

---

Fr.o.m 07.10 hålls nybörjarkurs i medeltida långsvärd för yngre deltagare 7-13 år varje lördag kl 12-13:30. En förälder kan även delta i kursen ifall man vill. Kursen hålls till slutet av November och kostar 100 euro (+25 euro ifall en förälder vill delta).


Anmäl dig till kursen

---

Starting 07.10 there will be a beginners course in medieval Longsword for younger participants aged 7-13 years, held every Saturday at 12-13:30. A parent can also participate in the course if they wish. The course is held until the end of November and has a price of 100 euros (+25 if a parent wants to participate).

Sign up for the course

Feb 4, 2017

Longsword beginners courses! Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd!

VaMi pitää pitkämiekan alkeiskurssit La 11.03 - Su 12.03 (Italialainen pitkämiekka) ja La 22.04 - Su 23.04 (Saksalainen pitkämiekka)! Aikataulu molemmat päivät on klo 10-12 ja 13-15.

Kurssit sopivat yli 14 vuotiaille eikä sinulla tarvitse olla kokemusta keskiajan miekkailusta ennestään. Kurssin hinta on 75 euroa, (50 euroa jos olet yli 18 ja opiskelija/työtön) ja osallistujat voivat kurssin jälkeen ilmaiseksi osallistua seuran harjoituksiin kesäloman asti.

Alkeiskursseille ilmoittautumiset ja tiedustelut tämän linkin kautta tai osoitteeseen vamiry@gmail.com. Paikkasi on varattu kun olet saanut vastauksen ja sen kautta maksanut osallistumismaksun. 10 paikkaa tarjolla molempiin kursseihin. Nopeat syövät hitaat!

Huom! Jos löytyy kiinnostuneita alle 14-vuotiaita niin ota yhteyttä! Suunnitellaan parhaillaan uutta pitkämiekan alkeiskurssia nuorille!

--------------------------------------------

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 11.03 - Sön 12.03 (Italiensk Långsvärd) samt Lö 22.04 - Sön 23.04 (Tyskt Långsvärd)! Kurserna hålls i båda fallen kl. 10-12 och 13-15 båda dagarna.

Kurserna är lämpliga för nybörjare och åldersgränsen är 14 år. Ingen tidigare erfarenhet av långsvärd behövs. Priset är 75 euro (50 euro ifall du är över 18 och arbetslös/studerande) och deltagare kan efter kursen utan kostnad fritt delta i träningar till sommarlovets början.

För att anmäla dig använd denna länk, eller för att få mera information, kontakta oss på vamiry@gmail.com. Din plats är reserverad då ditt mail har besvarats och du via det betalat deltagaravgiften. De 10 första ryms med, så tveka inte!

Obs! Ifall det finns intresserade som är under 14 år så ta kontakt! Vi planerar som bäst en nybörkurs för yngre deltagare!

--------------------------------------------

VaMi will be offering beginners course weekend-seminars in longsword Sat 11.03 - Sun 12.03 (Italian Longsword) as well as Sat 22.04 - Sun 23.04 (German Longsword)! The schedule both days is 10-12 and 13-15.

The course is suitable for complete beginners with no previous experience with longsword. The age-limit is 14 years. The price is 75 euros, (50 euros if you are over 18 and a Student/Unemployed). In the course price is included free participation in training sessions until the end of the year.

To sign up, use this link, or for more information, send an email to vamiry@gmail.com. Your participation is guaranteed after you have received a reply and through that paid the participation fee. 10 places available, so do not hesitate!

Obs! If there is interest from those under 14 years of age, then contact us! We are currently planning a beginners course for younger participants!