Jul 4, 2010

Longsword beginners courses! Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd!

VaMi pitää pitkämiekan alkeiskurssit La 12.08 - Su 13.08 (Italialainen pitkämiekka) ja La 19.08 - Su 20.08 (Saksalainen pitkämiekka)! Aikataulu molemmat päivät on klo 10-12 ja 13-15.

Sen lisäksi järjestetään alkeiskurssi 7-13 vuotiaille joka toinen lauantai klo 12-13:30 alkaen 09.09 ja 16.12 asti jos vaan löytyy kiinnostuneita. Vanhempi voi myös osallistua kurssiin jos haluaa.

Sinulla ei tarvitse olla kokemusta keskiajan miekkailusta ennestään. Tavellisen kurssin hinta on 75 euroa, (50 euroa jos olet yli 18 ja opiskelija/työtön) ja osallistujat voivat kurssin jälkeen ilmaiseksi osallistua seuran harjoituksiin kesäloman asti. Kurssi 7-13 vuotiaille maksaa 100 euroa (+25 euroa jos vanhempi haluaa osallistua).

Alkeiskursseille ilmoittautumiset alla olevien linkkien kautta.

Nuorille (7-13v) tarkoitettu alkeiskurssi (Joka toinen lauantai 09.09-16.12 klo 12-13:30)
Tavallinen alkeiskurssi (12-13.08 tai 19-20.08 sis. mahdollisuus osallistua treeneihin joulun asti)

Paikkasi on varattu kun olet saanut vastauksen ja sen kautta maksanut osallistumismaksun. Löytyy 10 paikkaa jokaiseen kurssiin. Nopeat syövät hitaat!

--------------------------------------------

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 12.08 - Sön 13.08 (Italiensk Långsvärd) samt Lö 19.08 - Sön 20.08 (Tyskt Långsvärd)! Kurserna hålls i båda fallen kl. 10-12 och 13-15 båda dagarna.

Dessutom hålls nybörjarkurs för yngre deltagare 7-13 år varannan lördag kl 12-13:30 med början 09.09 till och med 16.12 ifall det finns tillräckligt många intresserade. En förälder kan även delta i kursen ifall man vill.

Ingen tidigare erfarenhet av långsvärd behövs. Priset för den normal kursen är 75 euro (50 euro ifall du är över 18 och arbetslös/studerande) och deltagare kan efter kursen utan kostnad fritt delta i träningar till sommarlovets början. Kursen för 7-13 åringar kostar 100 euro (+25 euro ifall en förälder vill delta).

För att anmäla dig, använd länkarna nedan:

Kurs för 7-13 åringar (varannan vecka 09.09-16.12, kl 12-13:30)
Normal nybörjarkurs (12-13.08 eller 19-20.08, inkl. möjlighet att dela i träning till slutet av året)

Din plats är reserverad då ditt mail har besvarats och du via det betalat deltagaravgiften. De 10 första ryms med i varje kurse, så tveka inte!


--------------------------------------------

VaMi will be offering beginners course weekend-seminars in longsword Sat 12.08 - Sun 13.08 (Italian Longsword) as well as Sat 19.08 - Sun 20.08 (German Longsword)! The schedule both days is 10-12 and 13-15.

There will also be a beginners course for younger participants aged 7-13 years, held every other Saturday at 12-13:30 starting 09.09 and until 16.12, as long as there are enough participants. A parent can also participate in the course if they wish.

The courses are suitable for complete beginners with no previous experience with longsword. The price for the normal course is 75 euros, (50 euros if you are over 18 and a Student/Unemployed). In the course price is included free participation in training sessions until the end of the year. The course for 7-13 year olds has a price of 100 euros (+25 if a parent wants to participate).

To sign up, use the links below:

Course for youth aged 7-13 years (every other Saturday 09.09-16.12, at 12-13:30)
Normal beginners course (12-13.08 or 19-20.08, training possible until the end of year included)

Your participation is guaranteed after you have received a reply and through that paid the participation fee. 10 places available to each course, so do not hesitate!