Jan 27, 2018

Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd! Longsword beginners courses!

Alkaen 03.02 järjestetään keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi 7-13 vuotiaille. Kurssi pidetään joka lauantai klo 12-13:30. Vanhempi voi myös osallistua kurssiin jos haluaa. Kurssi pidetään kesäloman asti ja maksaa 100 euroa (+25 euroa jos vanhempi haluaa osallistua).

Ilmoittaudu kurssiin

---

Fr.o.m 03.02 hålls nybörjarkurs i medeltida långsvärd för yngre deltagare 7-13 år varje lördag kl 12-13:30. En förälder kan även delta i kursen ifall man vill. Kursen hålls till sommarlovet och kostar 100 euro (+25 euro ifall en förälder vill delta).


Anmäl dig till kursen

---

Starting 03.02 there will be a beginners course in medieval Longsword for younger participants aged 7-13 years, held every Saturday at 12-13:30. A parent can also participate in the course if they wish. The course is held until the end of November and has a price of 100 euros (+25 if a parent wants to participate).

Sign up for the course