Feb 4, 2017

Longsword beginners courses! Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd!

VaMi pitää pitkämiekan alkeiskurssit La 11.03 - Su 12.03 (Italialainen pitkämiekka) ja La 22.04 - Su 23.04 (Saksalainen pitkämiekka)! Aikataulu molemmat päivät on klo 10-12 ja 13-15.

Kurssit sopivat yli 14 vuotiaille eikä sinulla tarvitse olla kokemusta keskiajan miekkailusta ennestään. Kurssin hinta on 75 euroa, (50 euroa jos olet yli 18 ja opiskelija/työtön) ja osallistujat voivat kurssin jälkeen ilmaiseksi osallistua seuran harjoituksiin kesäloman asti.

Alkeiskursseille ilmoittautumiset ja tiedustelut tämän linkin kautta tai osoitteeseen vamiry@gmail.com. Paikkasi on varattu kun olet saanut vastauksen ja sen kautta maksanut osallistumismaksun. 10 paikkaa tarjolla molempiin kursseihin. Nopeat syövät hitaat!

Huom! Jos löytyy kiinnostuneita alle 14-vuotiaita niin ota yhteyttä! Suunnitellaan parhaillaan uutta pitkämiekan alkeiskurssia nuorille!

--------------------------------------------

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 11.03 - Sön 12.03 (Italiensk Långsvärd) samt Lö 22.04 - Sön 23.04 (Tyskt Långsvärd)! Kurserna hålls i båda fallen kl. 10-12 och 13-15 båda dagarna.

Kurserna är lämpliga för nybörjare och åldersgränsen är 14 år. Ingen tidigare erfarenhet av långsvärd behövs. Priset är 75 euro (50 euro ifall du är över 18 och arbetslös/studerande) och deltagare kan efter kursen utan kostnad fritt delta i träningar till sommarlovets början.

För att anmäla dig använd denna länk, eller för att få mera information, kontakta oss på vamiry@gmail.com. Din plats är reserverad då ditt mail har besvarats och du via det betalat deltagaravgiften. De 10 första ryms med, så tveka inte!

Obs! Ifall det finns intresserade som är under 14 år så ta kontakt! Vi planerar som bäst en nybörkurs för yngre deltagare!

--------------------------------------------

VaMi will be offering beginners course weekend-seminars in longsword Sat 11.03 - Sun 12.03 (Italian Longsword) as well as Sat 22.04 - Sun 23.04 (German Longsword)! The schedule both days is 10-12 and 13-15.

The course is suitable for complete beginners with no previous experience with longsword. The age-limit is 14 years. The price is 75 euros, (50 euros if you are over 18 and a Student/Unemployed). In the course price is included free participation in training sessions until the end of the year.

To sign up, use this link, or for more information, send an email to vamiry@gmail.com. Your participation is guaranteed after you have received a reply and through that paid the participation fee. 10 places available, so do not hesitate!

Obs! If there is interest from those under 14 years of age, then contact us! We are currently planning a beginners course for younger participants!