Dec 19, 2017

Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd! Longsword beginners courses!

VaMi pitää keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi La 27.01 - Su 28.01 klo 12-15! 

Lisätietoa / Ilmoittautuminen kurssiin

---

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 27.01 - Sö 28.01 kl 12-15!

Mera information / Anmälning till kursen

---

VaMi will be holding a weekend course in Longsword Sat 27.01 - Sun 28.01 at 12-15!

More information / Sign up for the course

Oct 4, 2017

KnowHow 2017!

VaMi tulee olemaan mukana KnowHow messuilla 22-23.11! Tule mukaan ja tutustu "uuteen-vanhaan" kamppailulajiin (keskiajan pitkämiekka) ja muiden osallistujien tarjontaan!

VaMi kommer att vara med på KnowHow mässan 22-23.11! Kom med och bekanta dig med en "ny-gammal" kampsport (medeltida långsvärd) och se vad andra deltagar erbjuder!

VaMi will be participating in the KnowHow 2017 expo! Come visit and check out a "new-old" martial art (Medieval Longsword) and what other participants have to offer!

Sep 4, 2017

Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd! Longsword beginners courses!

Alkaen 07.10 järjestetään keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi 7-13 vuotiaille. Kurssi pidetään joka lauantai klo 12-13:30. Vanhempi voi myös osallistua kurssiin jos haluaa. Kurssi pidetään marraskuun loppuun asti ja maksaa 100 euroa (+25 euroa jos vanhempi haluaa osallistua).

Ilmoittaudu kurssiin

---

Fr.o.m 07.10 hålls nybörjarkurs i medeltida långsvärd för yngre deltagare 7-13 år varje lördag kl 12-13:30. En förälder kan även delta i kursen ifall man vill. Kursen hålls till slutet av November och kostar 100 euro (+25 euro ifall en förälder vill delta).


Anmäl dig till kursen

---

Starting 07.10 there will be a beginners course in medieval Longsword for younger participants aged 7-13 years, held every Saturday at 12-13:30. A parent can also participate in the course if they wish. The course is held until the end of November and has a price of 100 euros (+25 if a parent wants to participate).

Sign up for the course

Feb 4, 2017

Longsword beginners courses! Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd!

VaMi pitää pitkämiekan alkeiskurssit La 11.03 - Su 12.03 (Italialainen pitkämiekka) ja La 22.04 - Su 23.04 (Saksalainen pitkämiekka)! Aikataulu molemmat päivät on klo 10-12 ja 13-15.

Kurssit sopivat yli 14 vuotiaille eikä sinulla tarvitse olla kokemusta keskiajan miekkailusta ennestään. Kurssin hinta on 75 euroa, (50 euroa jos olet yli 18 ja opiskelija/työtön) ja osallistujat voivat kurssin jälkeen ilmaiseksi osallistua seuran harjoituksiin kesäloman asti.

Alkeiskursseille ilmoittautumiset ja tiedustelut tämän linkin kautta tai osoitteeseen vamiry@gmail.com. Paikkasi on varattu kun olet saanut vastauksen ja sen kautta maksanut osallistumismaksun. 10 paikkaa tarjolla molempiin kursseihin. Nopeat syövät hitaat!

Huom! Jos löytyy kiinnostuneita alle 14-vuotiaita niin ota yhteyttä! Suunnitellaan parhaillaan uutta pitkämiekan alkeiskurssia nuorille!

--------------------------------------------

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 11.03 - Sön 12.03 (Italiensk Långsvärd) samt Lö 22.04 - Sön 23.04 (Tyskt Långsvärd)! Kurserna hålls i båda fallen kl. 10-12 och 13-15 båda dagarna.

Kurserna är lämpliga för nybörjare och åldersgränsen är 14 år. Ingen tidigare erfarenhet av långsvärd behövs. Priset är 75 euro (50 euro ifall du är över 18 och arbetslös/studerande) och deltagare kan efter kursen utan kostnad fritt delta i träningar till sommarlovets början.

För att anmäla dig använd denna länk, eller för att få mera information, kontakta oss på vamiry@gmail.com. Din plats är reserverad då ditt mail har besvarats och du via det betalat deltagaravgiften. De 10 första ryms med, så tveka inte!

Obs! Ifall det finns intresserade som är under 14 år så ta kontakt! Vi planerar som bäst en nybörkurs för yngre deltagare!

--------------------------------------------

VaMi will be offering beginners course weekend-seminars in longsword Sat 11.03 - Sun 12.03 (Italian Longsword) as well as Sat 22.04 - Sun 23.04 (German Longsword)! The schedule both days is 10-12 and 13-15.

The course is suitable for complete beginners with no previous experience with longsword. The age-limit is 14 years. The price is 75 euros, (50 euros if you are over 18 and a Student/Unemployed). In the course price is included free participation in training sessions until the end of the year.

To sign up, use this link, or for more information, send an email to vamiry@gmail.com. Your participation is guaranteed after you have received a reply and through that paid the participation fee. 10 places available, so do not hesitate!

Obs! If there is interest from those under 14 years of age, then contact us! We are currently planning a beginners course for younger participants!