Aug 22, 2019

Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd! Longsword beginners courses!

VaMi pitää keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi La 28.09 - Su 29.09 klo 10-15!

Ilmotus ja kysymyksiä: vamiry@gmail.com


---

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 28.09 - Sö 29.09 kl. 10-15!

Anmälan och frågor: vamiry@gmail.com


---

VaMi will be holding a weekend course in Longsword Sat 28.09 - Sun 29.09 at 10-15!

Sign up and questions: vamiry@gmail.com