Jul 16, 2018

Pitkämiekan alkeiskurssit! Nybörjarkurser i långsvärd! Longsword beginners courses!

VaMi pitää keskiajan pitkämiekan alkeiskurssi La 25.08 - Su 26.08 klo 10-15!
Lisätietoa ja ilmoittautuminen kurssiin

Alkaen 8 Syyskuuta järjestetään myös pitkämiekan alkeiskurssi 7-13 vuotiaille. Kurssi pidetään lauantaisin klo 12-13:30 jouluun asti. Vanhempi voi myös osallistua kurssiin jos haluaa.
Ilmoittaudu kurssiin

---

VaMi håller nybörjarkurser i långsvärd Lö 25.08 - Sö 26.08 kl. 10-15!
Mera information / Anmälning till kursen

Fr.o.m 8:e September hålls även nybörjarkurs i långsvärd för yngre deltagare 7-13 år. Kursen hålls på lördag kl 12-13:30 till julen. En förälder kan även delta i kursen ifall man vill.
Anmäl dig till kursen

---

VaMi will be holding a weekend course in Longsword Sat 25.08 - Sun 26.08 at 10-15!
More information / Sign up for the course

Starting September 8th there will also be a beginners course in Longsword for younger participants aged 7-13 years. The course is held Saturdays at 12-13:30 until Christmas. A parent can also participate in the course if they wish.
Sign up for the course